top of page

מדיניות החזרות החלפות וביטולי עסקה
 

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").

החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או תוך 14 ימים מיום העסקה ובתנאי שנותרו למעלה מ-14 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.

ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
 

במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 ימים או יותר מיום העסקה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר, ונכון למועד כתיבת תקנון זה, האתר מבקש לאפשר, לפנים משורת הדין ביטול בתנאים הבאים:
 

  • במידה והביטול נעשה 60 ימים או יותר לפני מועד האירוע : דמי ביטול מוסכמים של 15% מגובה עלות הכרטיס.

  • במידה והביטול נעשה 45-60 ימים לפני מועד האירוע : דמי ביטול מוסכמים של 30% מגובה עלות הכרטיס.

  • במידה והביטול נעשה 30-45 ימים לפני מועד האירוע : דמי ביטול מוסכמים של 45% מגובה עלות הכרטיס.

  • במידה והביטול נעשה 14-30 ימים לפני מועד האירוע : דמי ביטול מוסכמים של 60% מגובה עלות הכרטיס.

  • במידה והביטול נעשה 3-14 ימים לפני מועד האירוע : חיוב מלא עבור האירוע 

 

החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.
 

האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

תקנון

  • Whatsapp
  • TikTok
  • Instagram
bottom of page